Home > SEO

Bảng thuật ngữ SEO

Cũng giống các chuyên ngành khác trong Marketing, SEO (Search Engine Optimization) có bộ thuật ngữ, định nghĩa, cách viết tắt riêng biệt.
thuật ngữ SEO
Thuật ngữ

Above the Fold

Above the Fold là phần nội dung mà người dùng có thể xem mà không cần cuộn xuống. Đó là ấn tượng đầu tiên về website và có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ thoát.

Google áp dụng thuật toán Page layout algorithm để giảm thứ hạng các Website có quá nhiều quảng cáo trong “màn hình đầu tiên” này.

Một số mẹo với Above the Fold:

  • Đảm bảo nội nội dung hấp dẫn nhất được hiện thị tại màn hình đầu tiên.
  • Các landing page chuyển đổi cần gắn CTA tại đây.
  • Gợi ý nội dung tiếp theo sau màn hình đầu tiên để người dùng tương tác và không bỏ lỡ nội dung.

Algorithm

Algorithm (thuật toán) là một chương trình máy tính được các công cụ tìm kiếm sử dụng để truy xuất dữ liệu và trả về các kết quả khi người dùng tìm kiếm.

Các công cụ tìm kiếm sử dụng kết hợp nhiều thuật toán để xếp hạng kết quả.

Ví dụ: Nghe nói Google mới cập nhật algorithm gọi là “Target Slanders” khác với Panda algorithmPenguin algorithm trước đây.

Ý nghĩa: Google cập nhật thuật toán mới mang tên “Target Slanders”

Alt text

Alt text (Alt tag, Alt Attribute) là mã HTML được chèn vào thẻ hình ảnh để chỉ định văn bản thay thế cho hình ảnh.

Alt text giúp các công cụ tìm kiếm nhanh chóng hiểu được nội dung chính của hình ảnh.

				
					Ví dụ: <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" alt="Đây là alt text" title="Bảng thuật ngữ SEO 2" data-lazy-src="link ảnh"><noscript><img src="link ảnh" alt="Đây là alt text" title="Bảng thuật ngữ SEO 2"></noscript>
				
			

Anchor Text

Anchor Text (link label, link text, hoặc link title) là đoạn văn bản có thể nhấp chuột trong liên kết siêu văn bản cung cấp thêm thông tin người dùng và các công cụ tìm kiếm về nội dung website được liên kết.

Ví dụ khi tạo một liên kết tới SEO69 thì “SEO69” chính là anchor text

Authority

Authority  là thước đo mức độ ảnh hưởng của 1 website trong cộng đồng. Các công cụ tìm kiếm sử dụng các tín hiệu về Authority để đánh gia Website nhằm mục đích xếp hạng.

Các khía cạnh của Authority bao gồm: chất lượng nội dung & số lượng liên kết trở đến Site

AJAX

AJAX (Asynchronous Javascript and XML) là phương thức trao đổi dữ liệu với máy chủ mà hoàn toàn không cần reload lại toàn bộ trang.

Trong SEO, AJAX được sử dụng nhiều trong các bộ lọc khi người dùng có thể tích chọn nhiều thuộc tính sản phẩm mà không cần load lại toàn bộ website.

Kiểm tra lại bộ lọc, filter của website nếu vẫn đang sử dụng cách lọc cũ (khi chọn thuộc tính thì load lại toàn bộ Site) bạn nên chuyển qua sử dụng AJAX.

APM

AMP (Accelerated Mobile Pages) là dự án mã nguồn mở với mục tiêu tăng tốc độ tải và tối ưu hóa cho Website trên thiết bị di động.

Các trang dành cho thiết bị di động sử dụng định dạng AMP được lưu tựu động trên bộ nhớ cache AMP của Google. Chúng sẽ được tải ngay lập tức khi người dùng tìm kiếm trên thiết bị di động.