SEO69 Blog

Hãy vì đôi mắt long lanh này mà đọc hết bài trong blog!

ảnh seo69
Danh mục kiến thức: SEO | CRO | GA4 | Landing Page
Bài viết nổi bật
Google Knowledge Graph
Knowledge Graph là những thông tin bổ sung cho câu hỏi của người dùng xuất hiện trên đầu kết quả tìm kiếm trong thiết bị di động và bên phải với máy tính để bàn
Crawling là gì? Quá trình Crawling diễn ra như thế nào?

Crawling là quá trình thu thập dữ liệu của các công cụ tìm kiếm, quá trình này diễn ra như thế nào?

indexing là gì. quá trình này diễn ra như thế nào

Indexing là quá trình các công cụ tìm kiếm lưu trữ nội dung thu thập được trong cơ sở dữ liệu của mình (google index)

Rendering là gì. Quá trình này diễn ra như thế nào

Ngoài quá trình Crawling và Indexing, Rendering là quá trình các công cụ tìm kiếm xem trước nội dung trên Website của bạn .

Tác động của hành vi người dùng tới kết quả tìm kiếm​
Các yếu tố như CTR, Bounce Rate, Time on site, Pogo-sticking… tác động như thế nào tới kết quả tìm kiếm.
Bài viết mới

Hành trình học SEO vạn dặm bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất. Cùng tìm hiểu lộ trình học SEO từ A đến Z cho người mới

bảng thật ngữ SEO
Cùng tìm hiểu các thuật ngữ, từ chuyên ngành của SEO – tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
Ranking là gì? Quá trình Ranking diễn ra như thế nào
Ranking là quá trình xếp hạng các kết quả cho truy vấn của người dùng. Quá trình này diễn ra như thế nào?
Sitelinks là gì

Sitelinks là những liên kết nhỏ nằm dưới mô tả trong trang kết quả tìm kiếm. Làm cách nào để có được những Sitelinks này.

Rich Snippets là gì cách tối ưu rich snippet

Các đoạn thông tin thêm xuất hiện dưới phần mô tả nhử review, event, công thức… là Rich Snippets. Làm cách nào để tối ưu chúng?