ảnh seo69

SEO69 Blog

Hãy vì đôi mắt long lanh này mà đọc hết bài trong blog!

Google cập nhật thuật toán Spam Link
SEO News
seo69

Google cập nhật thuật toán “Link Spam”

Tóm tắt:
Thuật toán Link Spam chính thức được áp dụng từ 26-07-2021. Bản cập nhật được triển khai đầu tiên với ngôn ngữ tiếng anh và cần tối thiểu 2 tuần đê áp dụng trên các ngôn ngữ khác.

Chi tiết »