Google cập nhật thuật toán “Link Spam”

Thuật toán Link Spam chính thức được áp dụng từ 26-07-2021. Bản cập nhật được triển khai đầu tiên với ngôn ngữ tiếng anh.

Google thông báo bản cập nhật “Spam link” sẽ được áp dụng từ ngày 26-07 và cần ít nhất 2 tuần để triển khai trên các ngôn ngữ khác.

Bản cập nhật mới giúp Google nhanh chóng xác định và loại bỏ các Spam Link một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Trong thời gian sắp tới sẽ có những sự thay đổi về thứ hạng từ khóa.

Tác động của thuật toán "Spam Link"

“Trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chất lượng kết quả tìm kiếm, chúng tôi sẽ áp dụng một thay đổi mới nhằm chống lại tình trạng Spam liên kết kể từ ngày hôm nay - Bản cập nhật “ Link Spam Update”.

Những Website “Spam link” sẽ nhận thấy sự thay đổi thứ hạng trong kết quả tìm kiếm khi các liên kết đó được đánh giá lại bởi thuật toán của chúng tôi.

Developers.google

Google nhấn mạnh vào sự thay đổi thứ hạng đối với các Website “spam link” trong thời gian sắp tới.

Trong quá khứ, Google đã từng đưa ra thông báo: “Giúp Google xác định các Link liên kết ngoài của bạn” thông qua các thuộc tính “rel’ thích hợp như: sponsored, guest post, affiliate.

Tại thời điểm đó, ảnh hưởng của nó tới kết quả tìm kiếm là không lớn và ít được đề cập, thảo luận trên các diễn đàn, group.

Tuy nhiên, kể từ 26-07 Google sẽ chính thức áp dụng những thay đổi này trong bản cập nhật mới “Link Spam”

Cùng xem qua hướng dẫn của Google về bản cập nhật này.

Hướng dẫn cách phân loại Link trên Website

Google nhắc nhở các chủ Website cần phân loại Link trước khi liên kết đến các website khác.

Các liên kết bắt buộc phải thêm các thẻ thuộc tính “rel” thích hợp để thể hiện giá trị của liên kết đó. Đặc biệt là các thuộc tính sponsored, affiliate.

Dưới đây là những gì Google đề xuất cho từng loại liên kết:

  • Link Affiliate: Các website tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết phải thêm thuộc tính rel= “sponsored” vào liên kết.
  • Link quảng cáo: Các bài viết quảng cáo phải được đánh dấu bằng thẻ rel = “sponsored”.
  • Link Guest Post: Các bài guest post phải được đánh dấu bằng thẻ rel = “nofollow”.

Google cho biết, họ có thể phạt thủ công khi tìm thấy các website không phân loại link một cách hợp lý.

Ghi chú

  • Các chủ Website cần chú ý hơn đến các thông báo của Google.  
  • Các Links cần được thêm thuộc tính “rel” thích hợp trước khi liên kết đến các Website khác.
  • Sửa lại các liên kết chưa được gắn thể “rel” thích hợp.

 

Citation

A reminder on qualifying links and our link spam update – Google