Google: Đánh giá của khách hàng không phải là tín hiệu xếp hạng

Bản cập nhật Custumer Reivew đã tác động đáng kể đến những site affiliate, e commerce.
Tuy nhiên, Google’s John Mueller xác nhận trên Youtube rằng: đánh giá khánh hàng sẽ không được tính là tín hiệu xếp hạng.

Google’s John Mueller xác nhận rằng Customer Reviews sẽ không được tính là tín hiệu xếp hạng.

Chủ đề này được thảo luận trong chương trình Google Search Central SEO hangout vào mùng 6 tháng 8, 2021

Một câu hỏi được gửi đến Mueller có nội dung:

“Google có xem xét lượng khách hàng hay các đánh giá về Website để xếp hạng trang web đó cao hơn trong kết quả tìm kiếm không?"

Google’s John Mueller

Mueller trả lời rằng đánh giá của khách hàng không phải là một yếu tố xếp hạng, nhưng chúng vẫn có giá trị khi tạo ra các điểm nhấn trên bảng kết quả tìm kiếm.

Tác động của Customer Reviews tới SEO

Mặc dù Google hiển thị thông tin về đánh giá của khách hàng trong kết quả tìm kiếm, chẳng hạn như các “đánh giá sao”, nhưng chúng không phải là yếu tố để xếp hạng nội dung.

Mueller nói:

“Theo như tôi biết, chúng tôi không sử dụng số lượng khách hàng hoặc bài đánh giá làm tín hiệu xếp hạng khi nói đến tìm kiếm trên web. Có đôi khi chúng tôi kéo thông tin đó ra và cân nhắc hiển thị nó dưới dạng “kết quả nhiều định dạng”

Google’s John Mueller

Sự nổi bật của kết quả nhiều định dạng trong bảng tìm kiếm có thể tạo ấn tượng rằng chúng được sử dụng để làm tín hiệu xếp hạng, nhưng Mueller nói không.

Tuy nhiên, Mueller cũng nói thêm rằng đánh giá của khách hàng có thể được sử dụng ở những phần khác của Google:

“Có thể là đối với Google My Business, Customer Reviews sẽ được tính đến nhiều hơn. Tôi không có nhiều thông tin chi tiết về mảng đó. Nhưng liên quan đến tìm kiếm trên Web thông thường, chúng tôi không tính nó làm yếu tố xếp hạng. "

Google’s John Mueller

Google có nhiều bộ phận và Mueller… không làm trong Google My Business nhưng chắc chắn đánh giá của khách hàng có ảnh hưởng đến xếp hạng trong Local Map.

Tác động của đánh giá khách hàng tới Local Business

Để làm rõ hơn điều này bạn có thể tham khảo Improve your local ranking on Google để xem xét kỹ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng Local Business

Trong đó có đoạn:

“Kết quả Google My Business chủ yếu dựa trên relevance (độ liên quan), distance (khoảng cách), and prominence (sự nổi bật).

Google

Sự nổi bật đề cập đến mức ảnh hưởng của doanh nghiệp đó trong cộng đồng. Một trong những cách Google đánh giá mức độ nổi bật là xem xét đánh giá của khách hàng.
Số lượng bài đánh giá và điểm đánh giá đều được tính đến khi xếp hạng Local Business

Ghi chú
Customer Reviews có thể không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm trên web nhưng chúng sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng trong Local Business.

Đây là một sai lầm phổ biến khi hầu hết các chủ doanh nghiệp đều cho rằng đánh giá của khách hàng ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm.

Citation

John Mueller trả lời câu hỏi về Customer Reviews at 1884s