Google gợi ý cách SEO trang sản phẩm

Mới đây trong chương trình hỏi đáp hàng tuần trên Youtube, Google's John Mueller đã gợi ý cách SEO trang sản phẩm.

Nội dung chủ yếu xoay quanh: Internal Link & Độ ưu tiên
Google hướng dẫn SEO trang sản phẩm

Trong buổi English Google SEO office-hours from July 23, 2021 Google’s John Mueller đã gợi ý cách làm SEO trang sản phẩm.

Một người đang làm trong lĩnh vực thương mại điện tử bán các sản phẩm về trà xanh, trà thảo mộc đã câu hỏi rằng: “anh ta đã làm hầu hết tất cả các công việc như đi Backlink, SEO Onpage, Schema… nhưng website chỉ lên top được các bài Blog còn trang sản phẩm thì không.”

John Mueller gợi ý sử dụng Merchant Center để bổ sung thông tin:

English Google SEO office-hours from July 23, 2021 - YouTube (3)

The one thing I would watch out for is if these are products of this ecommerce site, make sure that you have all of the merchant center set up correctly because I don’t know if this is in every country yet, but we do have kind of the Google Shopping Feed where you can …submit your products for free and then we can show those in the Shopping Search results.

And sometimes we mix that in with the normal search results. So that’s kind of a way to additionally get your products a little bit more visibility.”

Google's John Mueller

“Có một điều mà tôi quan tâm nếu như đây là các sản phẩm thương mại điện tử, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập đầy đủ Merchant Center trong Google Shopping vì tôi không chắc Google Shopping có ở mọi quốc gia hay không, nhưng chúng tôi có Google Shopping Feed nơi bạn có thể… gửi sản phẩm của mình miễn phí và sau đó chúng tôi có thể hiển thị những sản phẩm đó trong kết quả Tìm kiếm mua sắm.

Và đôi khi chúng tôi kết hợp điều đó với kết quả tìm kiếm thông thường

Vì vậy, đó là một cách giúp sản phẩm của bạn được hiển thị nhiều hơn 1 chút.”

Google's John Mueller

Google Shopping giúp Google hiểu rõ hơn về các sản phẩm thương mại điện tử qua đó thêm cơ sở để đánh giá xếp hạng sản phẩm,

Với các bài Blog đã có thứ hạng, Mueller gợi ý sử dụng các Internal Link từ các bài Blog này về trang sản phẩm.

Như vậy dòng chảy sức mạnh sẽ được lan tỏa từ các bài viết xuống cho các Product.

English Google SEO office-hours from July 23, 2021 - YouTube (3)

With regards to the … products themselves, if you’re saying that some of your content like the blog posts are ranking well but the products aren’t then sometimes you can help that by making sure that there is clear internal linking between those things.
So the pages where you are seeing that they’re working out well, make sure that there’s really a clear linking from those pages to your actual products.

Google's John Mueller

“Liên quan đến… các trang sản phẩm, nếu bạn nói rằng một số một số bài đăng trên blog được xếp hạng tốt nhưng sản phẩm thì không trong một số trường hợp bạn có thể cải thiện điều đó bằng cách internal link giữa chúng.

Với các bài post đang hoạt động tốt, hãy đảm bảo rằng có một liên kết thực sự rõ ràng từ các trang đó đến các sản phẩm.

Google's John Mueller

Không nên liên kết đến tất cả các trang sản phẩm. Như vậy sẽ chia nhỏ sức mạnh ra làm nhiều phần và Google không thể xác định đâu là phần quan trọng của Website.

Chọn ra các sản phẩm chủ lực, bán chạy, độc quyền của bạn và phân bổ nhiều internal link hơn đến các trang này.

English Google SEO office-hours from July 23, 2021 - YouTube (4)

If you have really long kind of blog posts that are ranking, the challenge there might be that it’s very tempting to link to a lot of different products from there. Whereas if you link to a few products from those pages then you can …really say… these are really important products.

Google's John Mueller

Nếu bạn có các bài Blog đang xếp hạng cao, thì có thể bạn rất muốn liên kết đến nhiều sản phẩm khác nhau từ đó.

Trong khi nếu bạn liên kết đến một vài sản phẩm từ những bài Blog đó thì bạn có thể… có thể nói rằng… đây là những sản phẩm thực sự quan trọng.

Google's John Mueller

Việc phân bổ internal link là điều khá quan trọng. Đảm bảo rằng dòng chảy sức mạnh tập trung vào những trang sản phẩm mà bạn muốn thúc đẩy SEO.

Người đặt câu hỏi nói rằng anh ta đã sử dụng Google Shopping và cũng chỉ liên kết đến một sản phẩm từ mỗi bài đăng trên blog nhưng vẫn không đem lại nhiều khác biệt

Mueller gợi ý có thể sử dụng sức mạnh Internal Link từ những phần khác của Website miễn chúng có sự liên quan nhất định.

I would still think about internal linking a lot with regard to these pages, especially maybe from your blog post but also from the rest of the website itself.

Google's John Mueller

Tôi vẫn sẽ suy nghĩ nhiều về internal link, đặc biệt có thể từ bài đăng trên blog của bạn nhưng cũng từ phần còn lại của Website.

Google's John Mueller

Trong một số ngách có độ cạnh tranh cao, các đối thủ có thể đang làm thực sự tốt ở một số khía cạnh khác như content, branding…cũng có thể họ mắc ít lỗi hơn so với các trang khác.

Cố gắng tìm ra những lỗi sai này mất nhiều thời gian và không phải cách thực sự tốt để xếp hạng từ khóa.

Thay vào đó, hãy cố gắng tập trung vào những điểm thiếu sót của bạn so với các đối thủ và bổ sung chúng.

Mueller thừa nhận rằng trong các ngách có độ cạnh tranh cao, cần phải có thời gian nhất định để SEO có hiệu quả.

English Google SEO office-hours from July 23, 2021 - YouTube (3)

Ghi chú khi SEO cho các sản phẩm:

  • Sử dụng Google Shopping
  • Tập hợp các ưu điểm từ đối thủ
  • Phân bổ Internal Link hợp lý
  • Sử dụng thuộc tính “nofollow” cho các sản phẩm không quan trọng.

Citation:
John Mueller trả lời câu hỏi ở phút 48:06