Google không ưu tiên xếp hạng giữa Post hay Page

Tóm tắt:
Đối với Google, Post hay Page chỉ là phần phân loại trong CMS Backend.
Không có sự ưu tiên nào trong xếp hạng giữa post hay Page.

Googlebot không nhận ra sự khác biệt giữa Post và Page do đó chúng đều có cơ hội như nhau để xếp hạng trong kết quả tìm kiếm.

Điều này được John Mueller của Google tuyên bố trong series SEO office-hours hàng tuần hôm 4/6/2021.

Một tay chơi đến từ Ấn Độ Navin Adhikari đã đặt câu hỏi cho Mueller trong buổi Hangout rằng:”Tại sao các bài post trên blog của anh ấy không nhận được nhiều traffic như các trang dịch vụ”.

Adhikari đặt ra nghi vấn liệu có sự ưu tiên nào giữa nội dung được xuất bản tại các phần khác so với nội dung trong blog hay không?

Mueller nói rằng sự kkác biệt về traffic có thể không liên quan đến nơi nội dung được xuất bản mà có khả năng liên quan đến liên kết nội bộ.

Google phân biệt Post vs Page

Post hay Page chỉ là phần nhận dạng trong backend của CMS website, nó giúp chủ website giữ cho nội dung có tổ chức, nhưng không phải là điều mà Google quan tâm.

English Google SEO office-hours from June 4, 2021 - YouTube (3)

“I don’t think Googlebot would recognize that there’s a difference. So usually that difference between posts and pages is something that is more within your backend within the CMS that you’re using, within WordPress in that case. And it wouldn’t be something that would be visible to us.

So we would look at these as if it’s an HTML page and there’s lots of content here and it’s linked within your website in this way, and based on that we would rank this HTML page.
We would not say oh it’s a blog post, or it’s a page, or it’s an informational article. We would essentially say it’s an HTML page and there’s this content here and it’s interlinked within your website in this specific way.”

John Mueller

Translate:
Tôi không nghĩ rằng Googlebot sẽ nhận ra sự khác biệt. Sự khác biệt giữa Post vs Page chỉ nằm trong Backend của CMS Website, trong trường hợp này là WordPress. Và nó không phải là thứ mà Google có thể nhìn thấy được.

Vì vậy, Google sẽ coi chúng như một trang HTML và trên website sẽ có rất nhiều trang HTML như vậy. Chúng tôi sẽ xem xét cách chúng liên kết với Website của bạn như thế nào để xếp hạng trang HTML này.

Google sẽ không nói ồ đó là một bài Post hay Page hoặc một bài báo thông tin. Về cơ bản, Google sẽ nói rằng ở đây có 1 trang HTML và xem xét cách nó liên kết với website của bạn như thế nào.

Adhikari tiếp tục đưa ra 1 thắc mắc khác về việc “liệu sử dụng các URL dài cho các bài đăng trên blog có gây ra tác động tiêu cực hay không”.

Mueller nói “không, đó không phải là vấn đề”. Và tiếp tục giải thích về sự ưu tiên giữa Post và Page.

Cách Google xác định độ quan trọng của nội dung

Vấn đề có thể nằm ở số lượng liên kết mà các bài post đó nhận được. Nếu có nhiều internal link trỏ đến các trang dịch vụ hơn các bài Post trong Blog thì Google sẽ xem xét các trang dịch vụ đó quan trọng hơn.

Khi các bài post trong blog không có hoặc rất ít liên kết trỏ tới thì Google sẽ không thể đánh giá chính xác mức độ quan trọng của chúng, điều này tạo ra thách thức thứ hạng tìm kiếm.

English Google SEO office-hours from June 4, 2021 - YouTube

“I think, I mean, I don’t know your website so it’s hard to say. But what might be happening is that the internal linking of your website is different for the blog section as for the services section or the other parts of your website.

And if the internal linking is very different then it’s possible that we would not be able to understand that this is an important part of the website.
It’s not tied to the URLs, it’s not tied to the type of page. It’s really like we don’t understand how important this part of the website is.”

John Mueller

Translate:
Tôi nghĩ, ý tôi là, tôi không biết website của bạn nên rất khó để nói. Vấn đề có thể nằm ở liên kết nội bộ của phần blog so với với phần dịch vụ hoặc phần nào khác của website.

Và nếu liên kết nội bộ rất khác nhau thì có thể Google sẽ không đánh giá được liệu đây có phải là một phần quan trọng của Website hay không.

Nó không phụ thuộc vào URL hay Post or Page. Có vẻ như chúng tôi sẽ không thực sự hiểu phần này của Website quan trọng như thế nào.

Với những gì đại diện Google đã nói, số lượng internal là một trong các yếu tố chỉ ra được nội dung nào là nội dung quan trọng của Website.

Video hangout