John Mueller: Link Building là làm những gì?

Tòm tắt:
Trong buổi trao đổi hỏi đáp trên Youtube, Google's John Mueller đã trả lời câu hỏi "Link Building là làm những gì?".
Các liên kết trao đổi mua bán sẽ không mang đến giá trị gì cho Website

Trong buổi English Google SEO office- hours hàng tuần, John Mueller của Google đã trả lời câu hỏi “Link Building là làm những gì?” Đồng thời Mueller cũng đề cập đến những hành động mà Google sẽ áp dụng đối với 1 số liên kết nhất định. 

Hiện trạng mua bán Links

Một người bí ẩn kết nối trong buổi hangout nói rằng anh ta đã xem nhiều video về xây dựng Backlink trên Youtube và những Case Study chứng minh sự hiểu quả của Backlink trong việc xếp hạng từ khóa. 

Vài công ty dịch vụ đã tư vấn cho anh ta về tầm quan trọng của việc có được Backlink trên các Website có độ uy tín cao trong ngành.

Đồng thời chỉ cho ta thấy các Website xếp trong top 10 Google là vì họ đã chi tiền sử dụng dịch vụ Backlinks bên ngoài.

Anh chàng bí ẩn có lẽ đọc khá nhiều Google Guide for SEO về việc xây dựng Backlinks tự nhiên nên cảm thấy hoang mang và đặt câu hỏi: công việc cụ thể của Link Building là làm gì?

“We just want to know… what we should do now?“

“Chúng tôi chỉ muốn biết… chúng tôi nên làm gì bây giờ?”

Cách Google xử lý việc mua bán trao đổi liên kết

Google khuyến khích mọi người tập trung vào content và nghiêm cấm hành vi mua bán, trao đổi Links.

John Mueller Answers What to Do About Link Building 01

John Mueller trả lời về các công việc khi xây dựng liên kết:

“What should you do now…
I think that’s a super complicated question because there’s no one answer for everyone.
So I think first of all, like you probably recognized, artificially building links, dropping links on other sites, buying links, all of that is against the webmaster guidelines.
And we take action on that algorithmically, we take action on that manually.
And the actions that we take include demoting the site that is buying the links, demoting the site that is selling the links.
Sometimes we also take more subtle action in that we just ignore all of those links.”

John Mueller

Translate:
Bạn nên làm gì bây giờ…

Tôi nghĩ đó là một câu hỏi siêu phức tạp vì không có câu trả lời nào cho tất cả mọi người.
Vì vậy, tôi nghĩ trước hết, giống như bạn có thể đã nhận ra, việc mua bán, trao đổi liên kết... tất cả những điều đó đều vi phạm “the webmaster guidelines”.

Và chúng tôi thực hiện hành động trên đó theo thuật toán và thủ công.

Các hành động mà chúng tôi thực hiện bao gồm hạ cấp Website đang mua liên kết, hạ cấp Website đang bán liên kết.

Đôi khi chúng tôi cũng có hành động tinh tế hơn ở chỗ chúng tôi chỉ bỏ qua tất cả giá trị của các liên kết đó ”.

John Mueller

Google: Paid link sẽ không mang lại giá trị gì

John Mueller Answers What to Do About Link Building 02

Những links trao đổi mua bán sẽ không mang lại giá trị gì cho website:

“For example if we recognize that a site is regularly selling links but they also have other things around that, then we often go in and say okay, we will ignore all links on this website.

That basically means …a lot of these sites are things where people still sell links because it’s like they can sell it and they find a seller then of course they’ll try to do that.

But those links have absolutely no effect.

So that seems like a big waste of time from my point of view.”

John Mueller

Translate:
“Ví dụ, nếu chúng tôi nhận ra rằng một website thường xuyên bán các liên kết nhưng họ cũng có những content chất lượng khác xung quanh thì không có vấn đề gì, nhưng chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả giá trị của các liên kết trên website đó.

Về cơ bản, điều đó ...là quan hệ cung cầu. Họ bán những thứ mà người dùng muốn và người dùng muốn mua cái họ bán.

Nhưng những liên kết đó hoàn toàn không có tác dụng.

Vì vậy, đó có vẻ như là một sự lãng phí thời gian lớn theo quan điểm của tôi ”.

John Mueller

Building Links cho Product Pages

Mueller kết thúc câu trả lời của mình bằng cách đề xuất các chiến thuật xây dựng liên kết thân thiện với Google. 

Tạo ra nội dung chất lượng và chia sẻ với người khác không phải lúc nào cũng hiệu quả. Điển hình như các website thương mại điện tử.

E-commerce Website cung cấp các sản phẩm chứ không phải các bài báo. Và có hàng trăm thậm chí hàng nghìn shop bán cùng 1 sản phẩm. Vì vậy, việc kiếm được các liên kết tự nhiên đến các trang sản phẩm là điều khá khó để thực hiện.

John Mueller Answers What to Do About Link Building 03

Xây dựng Backlinks cho website thương mại điện tử:

“Where if you’re selling refrigerators then obviously a category page of refrigerators is not going to be very interesting for other people.
But if you can create a survey around refrigerators that is somehow fascinating to others that’s something that’s a lot more interesting for people where they say, oh… here’s this really cool survey about refrigerators.
Did you know that they were like this or they were invented like this or whatever.
That’s the kind of thing where you’re creating something that other people find interesting that other people want to link to.
From my point of view that’s the kind of link building that I have less of an issue with because you’re creating something that other people are linking to it because of what you’ve created.
But it’s not that other people are linking to your content because you’re giving them money to do that or because you have kind of these back door relationships with the other site.
So that’s kind of the direction I would take there.”

John Muller

Nếu bạn đang bán tủ lạnh thì rõ ràng một trang danh mục về tủ lạnh sẽ không thú vị lắm đối với những người khác.

Nhưng nếu bạn có thể tạo một cuộc khảo sát về tủ lạnh bằng cách nào đó hấp dẫn những người khác, đó là thứ thú vị hơn rất nhiều đối với những người mà họ nói, ồ… đây là cuộc khảo sát thực sự thú vị về tủ lạnh.

Người dùng có thể biết thêm thông tin về tử lạnh: chúng là như thế này hoặc chúng được phát minh ra như thế này hoặc bất cứ điều gì.

Đó là kiểu bạn đang tạo ra thứ gì đó mà người khác thấy thú vị mà người khác muốn liên kết.

Theo quan điểm của tôi, đó là kiểu xây dựng liên kết mà tôi ít gặp vấn đề hơn vì bạn đang tạo thứ gì đó mà người khác đang liên kết với nó vì những gì bạn đã tạo. Chứ không phải mua bán trao đổi liên kết với các website khác
Vì vậy, đó là hướng đi mà tôi sẽ thực hiện ở đó. "

John Muller

Take note

  • Tập vào Content và mang lại giá trị cho người dùng.
  • Google sẽ hạ cấp các website mua links vs website bán links.
  • Google sẽ bỏ qua toàn bộ giá trị của Backlinks được mua bán trao đổi. 

Citation

  • English Google SEO office- hours