John Mueller: Vị trí đặt từ khóa thích hợp trên 1 trang

Tóm tắt:
Với những bài viết dài bao gồm nhiều chủ đề và từ khóa được đặt ở phía cuối thì liệu Google có hiểu được nội dung?
Cách đặt từ khóa như thế nào là hợp lý.

John Mueller– đại diện của Google đã trả lời câu hỏi về liên quan đến khung nhìn của Googlebot và vị trí phân bổ từ khóa thích hợp trên 1 bài viết trong chương trình SEO office-hours hàng tuần

Trong buổi hangout, một chủ trang web đã đưa ra câu hỏi cho Mueller:

Question: “I have a page where there is a lot of content, say 20,00 words… and my focus keyword is on the bottom of the page. How will it impact the ranking?”

“Tôi có một trang chứa nhiều nội dung, khoảng 20,000 từ… và từ khóa chính của tôi nằm ở cuối trang.

Nó sẽ tác động đến xếp hạng như thế nào? ”

Cách đặt các từ khóa trọng tâm trong bài viết

Với 1 bài viết dài lên đến 20.000 từ và các từ khóa quan trọng được đặt ở cuối bài thì Google sẽ hiểu và xếp hạng như thế nào?

Các bài viết dài thường có rất nhiều chủ đề nhỏ, có đôi khi các chủ đề nhỏ này làm loãng thông tin về chủ đề chính. Các bài viết dạng blog theo mẫu thể hiện quan điểm, liệt kê sẽ làm Google bối rối khi xác định chủ đề chính của bài viết.

So don’t just put that as a one-word mention at the bottom of your article but rather:
use it in your titles
use it in your headings
use it in your subheadings
use it in captions from images
All of these things, to make it as clear as possible for users and for Google when they go to your page that this page is about this topic.
So that’s kind of the direction I would head there. I would not worry about can Google get to the word number 20,000 or not.
Because if you’re talking about the word 20,000 and you’re saying this is the most important keyword for my page, then you’re already doing things wrong.”

John Mueller

Vì vậy, đừng chỉ đặt từ khóa đó ở cuối bài viết của bạn mà hãy:
sử dụng nó trong tiêu đề
sử dụng nó trong các heading
sử dụng nó trong các heading phụ
sử dụng nó trong chú thích từ hình ảnh


Tất cả những điều này sẽ giúp cho người dùng và Google hiểu rõ hơn về nội dung bài viết khi, rằng trang này đang nói đến chủ đề gì.

Vì vậy, đó là đề xuất của tôi cho trường hợp này. Tôi sẽ không lo lắng về việc Google có thể nhận được từ thứ 20.000 hay không.

Bởi vì nếu bạn đang nói về từ thứ 20.000 và nói rằng đây là từ khóa quan trọng nhất của bài viết thì chắc chắn bạn đã làm sai.”

John Mueller

Với 1 bài viết bất kỳ, nếu như người dùng phải đọc đến chữ cuối cùng mới hiểu được nội dụng chính thì đây là cách làm sai lầm.

Cách Google đánh giá nội dung của 1 trang

Từ khóa cần được phân bổ đều trong toàn bộ bài viết từ tiêu đề chính, tiêu đề phụ, mô tả, hình ảnh. 

Bài viết tốt là bài viết phải thể hiện rõ ràng những thông tin của mình cho người dùng và Google.

https://www.youtube.com/watch?v=fGP1bl_HLu0&t=316s

“You really need to make sure that the (kind of the) information that tells us what this page is about is as obvious as possible so that when users go there they’re like yes, I made it to the right page, I will read what this page has to tell me.”

John Mueller

“Bạn thực sự cần đảm bảo rằng nội dung trên bài viết, trên trang càng rõ ràng càng tốt để khi người dùng truy cập vào đó, họ sẽ rằng, ồ tôi đã đến đúng trang, tôi sẽ đọc những gì trang này cho tôi biết.”

John Mueller

Nếu người dùng có thể tìm thấy câu trả lời trên trang thì Google cũng có thể hiểu rằng trang đó cũng chứa câu trả lời.

Các tín hiệu về tương tác người dùng như Tim on site, Bounce rate, Click link… là các yếu tố nói lên sự hài lòng của người dùng với bài viết. 

Google sử dụng các tín hiệu này để đánh giá đâu là bài viết tốt, đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của người dùng.

Citation

Mueller trả lời câu hỏi về vị trí đặt từ khóa thích hợp trên trang tại 5: 15 phút – chương trình SEO Office Hours hàng tuần