ảnh seo69
Home

SEO News

Tác động của Titlepocalypse tới SEO
SEO News

Tác động của Titlepocalypse tới SEO

Những ngày qua, việc Google thử nghiệm thuật toán tự động viết lại các tiêu đề đã gây ra rất nhiều tác động tiêu cực với lưu lượng truy cập website. Thuật toán ảnh hưởng tới các ngành từ y tế, giáo dục, local…

Google viết lại thẻ tiêu đề trong SERP
SEO News

Google đang viết lại tiêu đề trong SERP

Với các thẻ mô tả, Google sẽ hiển thị 1 đoạn ngẫu nhiên trong bài viết lên bảng kết quả. Hiện giờ, Google đang thử nghiệm điều này trên các thẻ tiêu đề.