Làm SEO giống như làm tình với Google - Không lên đỉnh được thì đổi tư thế

Tìm hiểu mọi thứ cần biết về Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO)
ảnh trang trí danh mục

Chương 1: SEO căn bản

Nội dung cần đạt: Tìm hiểu tổng quan về SEO, tầm quan trọng, phân biệt SEO & SEM, các thuật ngữ thường sử dụng, lịch sử cập nhật thuật toán của Google

Chương 2: Search Engine

Nội dung cần đạt: Tìm hiểu cách thức hoạt động của các công cụ tìm kiếm từ Crawling, Rendering, Indexing, Ranking.

Chương 3: Search Feature

Nội dung cần đạt: Tìm hiểu các tính năng của SERP, cách Google chọn lọc thông tin và hiển thị câu trả lời cho người dùng.

Chương 4: Technical SEO

Nội dung cần đạt: Tìm hiểu các vần đề liên quan đến kỹ thuật như Hosting, Domain, Schema, Site Structure, Sitemap, Robots.txt…

Chương 5: On-Page SEO

Nội dung cần đạt: Tìm hiểu cách tối ưu hóa SEO Onpage như Content, Title, Description, Internal Links, Hub Page… giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tiết kiệm tài nguyên Off-page

Chương 6: Off-Page SEO

Nội dung cần đạt: Tìm hiểu các yếu tố xếp hạng, những gì ảnh hưởng đến SEO nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của bạn

Chương 7: SEO Strategy

Nội dung cần đạt: Tìm hiẻu các bước xây dựng chiến lược SEO vững chắc cho doanh nghiệp của bạn.

Chương 8: Tracking

Nội dung cần đạt: Tìm hiểu cách đo lương hiều quả của chiến dịch SEO từ đó đưa ra các phương án tối ưu thích hợp.

Chương 9: FAQ

Sưu tầm các câu hỏi trên Group, diễn đàn, chuyên mục giải đáp các thắc mắc về SEO