SERP Feature

Các tính năng của SERP:

Danh sách địa điểm (Local Pack)

SiteLinks (liên kết trang Web)

Danh sách địa điểm (Local Pack)

Đoạn trích nổi bật (Feature Snippet)

Rich Snippet (Review)

Video

Các tính năng của SERP