Khác biệt về Googlebot gây ra sự chậm trễ trong lập chỉ mục?

Tin tức SEO:
Bot trên thiết bị di động thu thập thông tin nhưng bot trên máy tính lập chỉ mục.
Điều này liệu có gây ra tình trạng index chậm, khó index như hiện nay?
khác biệt về Google gây ra sự chậm trể lập chỉ mục

John Mueller của Google đã trả lời câu hỏi về sự khác biệt giữa thu thập dữ liệu và lập chỉ mục của Googlebot trên thiết bị di động vs Google trên máy tính.

Trong buổi hangout trên Youtube, một câu hỏi liên quan đến sự chậm trễ của việc lập chỉ mục và thắc mắc rằng liệu đó có phải do sự khác biệt khi thu thập dữ liệu của các Googlebot.

Sự khác biệt trong việc thu thập dữ liệu của Googlebot

“Our website’s posts are being indexed after one week. The site is old and mobile-friendly. When I submit URLs in Inspection Tools, it shows it’s crawled by Google smartphone. But in the About section, the indexing crawler is shown as Googlebot Desktop. Does this mean the Smartphone bot is crawling the URL and the Desktop bot is indexing this URL? Is this the reason behind the indexing delay?”

“Các bài đăng trên trang web của chúng tôi sẽ được lập chỉ mục sau một tuần. Trang web cũ và thân thiện với thiết bị di động.

Khi tôi kiểm tra URL trong Search Console, nó cho thấy nó đã được thu thập thông tin bởi Google smartphone.

Nhưng trong phần Giới thiệu, thì lại được hiển thị dưới dạng Googlebot Desktop.

Điều này có nghĩa là Smartphone bot đang thu thập thông tin URL và Desktop bot đang lập chỉ mục URL này?

Đây có phải là lý do đằng sau sự chậm trễ lập chỉ mục? "

Câu trả lời của John Mueller:

“This would not be a reason for any kind of indexing issues. I don’t know offhand why you might see this mix of desktop and mobile crawlers there. It might just be that the Search Console is essentially saying well, by default, the Inspection Tool will just use the mobile Googlebot. In practice, we always crawl with both of these crawlers. It’s just a matter of how much we crawl and index with any of these crawlers. So, usually you’ll see something like 80% is coming from mobile Googlebot and 20% maybe from desktop Googlebot. And that kind of ratio, that is essentially normal and doesn’t mean that things are slower than anything else.”

Gooogle's John Mueller

“Đây không phải là lý do cho bất kỳ loại vấn đề lập chỉ mục nào.

Tôi không biết rõ tại sao bạn có thể thấy sự kết hợp giữa trình thu thập thông tin trên máy tính để bàn và thiết bị di động ở đó.

Có thể chỉ là Search Console về cơ bản hoạt động tốt, theo mặc định, Công cụ kiểm tra sẽ chỉ sử dụng mobile Googlebot.

Trong thực tế, chúng tôi luôn thu thập dữ liệu với cả hai trình thu thập.

Chúng tôi thu thập dữ liệu và lập chỉ mục với bất kỳ trình thu thập thông tin nào trong số này.

Vì vậy, thông thường bạn sẽ thấy 80% đến từ Googlebot dành cho thiết bị di động và 20% có thể đến từ Googlebot trên máy tính để bàn.

Và loại tỷ lệ đó, về cơ bản là bình thường và không có nghĩa là mọi thứ chậm hơn bất kỳ thứ gì khác. "

Gooogle's John Mueller

Các trình thu thập dữ liệu của Google

Google có rất nhiều trình thu thập dữ liệu trang web để thu thập và lập chỉ mục thông tin trên internet.

Nếu bạn nhìn vào Server log file của mình, bạn có thể thấy các Crawler của Google

  • Googlebot Desktop
  • Googlebot Smartphone
  • Googlebot Image
  • Mediapartners-Google
  • FeedFetcher-Google
  • Google-Read-Aloud
  • AdsBot-Google
  • Googlebot-Video

Đó chỉ là một vài trong số các trình thu thập thông tin của Google có thể truy cập một trang web.

Google Desktop vs Google Smartphone

Google sử dụng cả hai phiên bản Googlebot: Google Desktop vs Google Smartphone để truy cập các trang web.

Trang web của bạn có thể sẽ được cả Googlebot Desktop và Googlebot Smartphone thu thập thông tin.

Bạn có thể xác định các Googlebot bằng cách xem chuỗi tác nhân người dùng (User Agent) trong nhật ký máy chủ.

Ghi chú:

Google có bot thu thập dữ liệu cho khác nhau cho từng loại nội dung như hình ảnh, video, audio…

Điều đó dẫn đến việc có thể video của bạn được index trên google nhưng bài viết thì không.

Citaiton

English Google SEO office-hours from August 6, 2021