Google chập nhật thuật toán chống Spam

“”

Danny Sullivan của Google đã xác nhận bản cập nhật thuật toán chống spam sẽ chính thức được áp dụng.

Phần 1 của bản cập nhật được triển khai ngay từ ngày 23/06/2021. Phần tiếp theo sẽ được triển khai vào tuần tới.

Nội dung chi tiết bản cập nhật không được Google công bố. Tuy nhiên, ngay cả khi website tuân thủ đầy đủ Google’s webmaster guidelines vẫn có thể bị phạt bởi bản cập nhật này.